HDPE

  • Frakcja 10mm, idealnie czysty, HDPE wtryskowy
  • Ilość: 20 t
  • Miejsce odbioru: Bełchatów
  • Cena: 2600 zł/t